JUPITER 19 - ONLINE REPUTATION MANAGEMENT & SECURITY PLATFORM

31% of all company crises are tied directly to reputation, communications and criminal cyberattacks. Crises can also be exacerbated by issues such as business partner conflicts (22.2%), conflicts with interest groups (17.8%) and finally hostile competition (6.7%). Jupiter 19 is a tool created by CMO with intent of solving these issues. Utilizing latest technological innovations such as BIG DATA analysis or AI-based algorithms, the platform guarantees full control over online reputation and image of a brand, community or organization. Jupiter 19 takes its name from NATO military terminology, referring to rapid threat reaction capability while underlining integrated command role. The tool is characterized by likewise effectively and adequately matching online reputation & image protection tools to issues and situation development.

Jupiter 19 also has the aim of supporting crisis management structures (whether temporary, ad hoc or permanent) with information and analysis necessary for decision making. Thanks to its wide variety of analytic tools, it can precisely diagnose roots of the problem, aggressor intent, their potential & threat range. Primarily, the platform's objectives are to neutralize attack effects on reputation or preventing image damage. As part of Jupiter 19 platform, a staff of consultants also provides expert post-crisis support in building or strengthening an organization's image. Platform's objectives also include problem de-escalation support, as well as transforming a crisis into a new source of success & strength.

JUPITER 19 – PLATFORMA OCHRONY I ZARZĄDZANIA REPUTACJĄ ONLINE

31% wszystkich kryzysów dotyczących firm wiąże się bezpośrednio z obszarem reputacji, komunikacji oraz ataków cyberprzestępców. Dodatkowym akceleratorem kryzysów są konflikty z partnerami biznesowymi (22,2%) oraz konflikty z grupami interesu i organizacjami 17,8%, i wreszcie konflikt z konkurencją 6,7%. Jupiter 19 to narzędzie stworzone przez CMO mające na celu rozwiązanie tego problemu. Platforma wykorzystująca najnowsze rozwiązania technologiczna takie jak analiza BIG DATA czy algorytmy na bazie sztucznej inteligencji gwarantuję pełną kontrolę nad reputacją oraz wizerunkiem marki, społeczności czy organizacji w sieci. Jupiter 19 wywodzi swoją nazwę z terminologii wojskowej NATO, która nawiązuje do zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia, podkreślając w tym rolę zintegrowana dowództwa. Narzędzie charakteryzuje się skutecznym dobieraniem narzędzi online służących do ochrony reputacji i wizerunku adekwatnie do istoty problemu i rozwoju sytuacji.

Jupiter 19 ma także na celu wsparcie struktur (czasowych, doraźnych, stałych) zarządzania kryzysem organizacji w wiedzę i analizy koniecznie do podejmowania decyzji. Dzięki szerokiej gammie narzędzi analitycznych możliwe staje się precyzyjne zdiagnozowanie źródeł problemu, intencji agresorów, ich potencjału i możliwego zasięgu. Działanie platformy to przede wszystkim niwelowanie skutków ataków na reputację lub pogorszenia wizerunku organizacji. Sztab konsultantów prowadzących działania w ramach platformy Jupiter19 zapewnia eksperckie wsparcie post-kryzysowe w budowie lub wzmocnieniu wizerunku organizacji. Działania platformy to także wsparcie przy deeskalacji problemu oraz pracach nad przemianą kryzysu w nowe źródła sukcesu i siły organizacji.